Tredjepartskontrol

Projekter som placeres i brandklasse 4 (BK4), kræver deltagelse af en uafhængig, ekstern tredjepartskontrollant. Der skal foreligge starterklæringer fra henholdsvis den certificerede brandrådgiver der enten er udarbejdende eller kontrollerende på sagen samt en starterklæring fra uafhængig tredjepartskontrollant.

Tilsvarende kan ibrugtagningstilladelse først udstedes af myndighederne, når der er foreligger to sluterklæringer. Copenhagen Fire Engineering tilbyder i denne sammenhæng at fungere som tredjepart på sager, som placeres i BK4.

Brug for brandrådgivning?

Kontakt

Copenhagen Fire Engineering ApS

Hasselvej 4
2830 Virum
CVR: 4342 9337

Vi er sponsor for