Brandteknisk Due Dilligence

Gennemgang af eksisterende bygninger kan være med til at afdække bygningens samlede brandsikkerhed, samt være med til at definere fremtidige muligheder i bygningen. En gennemgang kan være nødvendig for eksisterende byggeri, hvor der skal foretages om- eller tilbygning.

Udarbejdelse af et mulighedsnotat skal danne grundlag for udarbejdelsen af den nye, brandtekniske dokumentation gældende for til- og ombygningen. Copenhagen Fire Engineering varetager gerne den indledende afdækning af bygningens muligheder og begrænsninger.

Brug for brandrådgivning?

Kontakt

Copenhagen Fire Engineering ApS

Hasselvej 4
2830 Virum
CVR: 4342 9337

Vi er sponsor for